Menu
Your Cart

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ДО АДРЕС
При поръчка над 199лв

Рекламация

1. Рекламации на закупени чрез електронния магазин стоки се извършват по правилата на Закона за защита на потребителите. Адрес за жалби: гр. Добрич, бул. „25 септември” No 64, на тел. 0885337135 или имейл: office@maxlight.bg.
2. При получаване на стоката Клиентът е длъжен незабавно да я прегледа. Ако констатира явни недостатъци, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. В този случай се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, които се подписват от получателя на стоката и представителя на куриерското /спедиторското/ дружество. В протокола следва задължително да се опишат явните недостатъци. 
3. В случай, че Клиентът не направи рекламация на момента или дори да направи такава, но не се подпише констативен протокол по т.2, раздел VII, същият губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.